Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

 

Responsable

LEKUE, S.L.

Finalitat

Gestionar i tramitar correctament la compra de productes en línia.

Legitimació

Execució del contracte de compra a distància

Destinataris

Les dades de caràcter personal es comunicaran a aquells tercers estrictament necessaris per tramitar la compra d'un producte. Tret del supòsit anterior, les dades no es comunicaran a cap altre tercer, llevat d'obligació legal.

Drets

Podeu exercir els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat de les dades, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació addicional

Podreu trobar més informació sobre protecció de dades en la informació addicional.Informació addicional sobre protecció de dades

 

LEKUE, S.L. us vol informar de manera transparent, mitjançant aquesta Política de privacitat, sobre tots els tractaments que fem amb les vostres dades, les finalitats per a les quals les tractem i els drets que podeu exercir com a usuari sobre les vostres dades personals, així com el temps durant el qual les conservarem.

Us informem que, pel fet d'accedir al nostre lloc web, passeu a tenir la condició d'usuari. Com a usuari, declareu que disposeu de la capacitat legal necessària per entendre i acceptar íntegrament la Política de privacitat. Aquesta Política de privacitat s'ha de llegir juntament amb la nostra Política de Cookies i les Condicions Generals de Contractació reguladores de la compra en línia dels nostres productes.

Gràcies per visitar el nostre lloc web.


1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

• Identitat: LEKUE, S.L. (d’ara endavant, “LÉKUÉ”), amb CIF B-61059754, és responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal que ens faciliteu.
• Adreça postal: C/ Barcelona 16, 08120 La Llagosta (Barcelona).
• Telèfon: 935742640
• Adreça electrònica: info@lekue.com


2. QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Una dada de caràcter personal és aquella que identifica o permet identificar una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament una persona són el nom i els cognoms, mentre que el número de DNI pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l'adreça electrònica, la data de naixement i el sexe, entre d'altres. També s'hi podrien incloure els identificadors numèrics, com l'adreça IP de l'ordinador, així com la informació que s'obté a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és qualsevol operació o conjunt d'operacions que fem sobre dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de dades.


3. QUIN TIPUS D'INFORMACIÓ RECOPILEM?

Per poder fer correctament els tractaments de les dades recollides en aquesta Política de privacitat, hem de recopilar determinada informació vostra. Per fer-ho, recopilem la informació que ens faciliteu a través dels canals d'interacció i comunicació amb LEKUE. Les dades vostres que podem recollir a través d'aquests canals són nom i cognoms, número de DNI, adreça electrònica, número de telèfon mòbil, domicili, historial de compra, característiques, preferències, gustos, respostes a enquestes de satisfacció, opinions sobre productes, lliurament de comandes, etc., dades relatives a la forma de pagament, interacció amb el servei d'atenció al client, tramitació de reclamacions i devolucions, informació sobre perfils en xarxes socials i informació sobre l'ús i la navegació pel web (web des de la qual arribeu al lloc web, capes d'aquest visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP i temps que es roman al lloc web).


4. A TRAVÉS DE QUINES VIES OBTENIM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

A LEKUE només captem i tractem informació que ens faciliteu a través de les vies següents:
1. Emplenament del registre de compte d'usuari;
2. Formulari de compra d'algun dels nostres productes;
3. Formulari de baixada del nostre llibre electrònic;
4. Quan us subscriviu al nostre blog i/o per rebre comunicacions comercials;
5. Respostes a enquestes de satisfacció, opinions sobre els nostres productes, etc.;
6. Interacció amb el servei d'atenció al client;
7. Tramitació de reclamacions i devolucions;
8. Navegació pel web www.lekue.com; i
9. Interacció amb LEKUE a les xarxes socials


5. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Seguidament us indiquem els drets que podeu exercir com a usuari del lloc web:

Drets

Què significa?

Dret d'accés

Teniu dret que LEKUE us confirmi si està tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, dret a saber quines dades tracta.

Dret de rectificació

Consisteix en la possibilitat que pugueu modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes, per a la qual cosa en la sol·licitud de rectificació haureu d'indicar quines dades voleu que es modifiquin.

Dret d'oposició

Us podeu oposar en qualsevol moment al tractament de les vostres dades personals, excepte en aquells supòsits legalment previstos. Així, doncs, excepte en els supòsits en què legalment s'estableix que no podeu exercir aquest dret (per exemple, quan la base legitimadora d'un tractament de les vostres dades personals sigui l'execució d'un contracte o el compliment d'una obligació legal per part nostra), teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, al fet que dades personals que us concerneixin siguin objecte d'un tractament. A més, podreu exercir aquest dret quan els tractaments de dades estiguin basats en el nostre interès legítim. Si exerciu aquest dret, LEKUE deixarà de tractar les vostres dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió

Aquest dret permet la cancel·lació de les vostres dades personals. Un cop exerciu aquest dret, les vostres dades no s'eliminaran immediatament, sinó que es conservaran bloquejades de manera que se n'impedeixi el tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l'atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció. Un cop hagi transcorregut aquest termini, les vostres dades s'anonimitzaran degudament o s'eliminaran.

Dret a la portabilitat de les dades

Teniu dret a copiar i transferir aquelles dades que ens hàgiu facilitat a un altre responsable del tractament diferent de LEKUE. Només es pot exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es faci per mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament

Aquest dret us permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les vostres dades quan:

 

- Impugneu l'exactitud de les dades, mentre LEKUE verifica aquesta exactitud.

- Hàgiu exercit el vostre dret d'oposició al tractament de les vostres dades, mentre es verifica si els motius legítims de LEKUE prevalen sobre els vostres com a interessat.

 

Igualment, aquest dret us permet sol·licitar a LEKUE que conservi les vostres dades personals quan:

- El tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu una limitació del seu ús.

- LEKUE ja no necessiti les vostres dades personals per a les finalitats del tractament, però les necessiteu per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Com exercir aquests drets?

Podreu exercir els vostres drets enviant-nos la vostra petició a l'adreça electrònica protec.dades.personals@lekue.com  o bé per correu postal, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI, NIE o passaport, a l'adreça següent: C/ Barcelona, 16, 08120 La Llagosta (Barcelona).

 

Així mateix, us informem que, si considereu que LEKUE no ha satisfet correctament l'exercici dels vostres drets, podreu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domiciliada al carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (Madrid). Si voleu més informació sobre com sol·licitar la protecció de l'AEPD, us podeu adreçar al seu web (http://www.aepd.es) o us hi podeu posar en contacte a través dels números de telèfon 901 100 099 i 91 266 35 17.
6. QUINS TRACTAMENTS FEM AMB LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Volem ser transparents i informar-vos sobre les operacions que duem a terme amb les vostres dades i les finalitats per a les quals les tractem. Per aquest motiu, hem separat la informació relativa en quadres independents.

Cada quadre descriptiu de cada tractament de dades personals recull la informació següent:


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

En aquesta columna expliquem perquè i amb quina finalitat tractem les vostres dades personals.


Quina és la base legal que ens legitima per al tractament de les vostres dades?

La normativa de protecció de dades exigeix que tinguem una base que legitimi el tractament de les vostres dades personals. Així, doncs, per tractar la vostra informació personal ens basem en les bases legals següents:

• Interès legítim: com a empresa, LEKUE té un interès legítim a recopilar i tractar les vostres dades de caràcter personal per estudiar i analitzar l'adequació del nostre lloc web i els nostres productes, estudiar si s'adapten a les necessitats dels nostres clients i usuaris o, al contrari, cal modificar-los en algun aspecte concret o es poden millorar per adequar-los millor a aquestes necessitats o noves tendències del mercat. També té un interès legítim a mantenir un contacte regular amb els seus clients i usuaris per mantenir-los informats sobre les seves novetats, promocions i productes i recomanar-los o oferir-los aquells productes que més s'adeqüin a les seves necessitats, característiques i preferències. En qualsevol cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi de l'equilibri adequat entre els nostres interessos a tractar les vostres dades de caràcter personal i els vostres drets i llibertats. El resultat d'aquesta anàlisi determinarà que puguem utilitzar o no la vostra informació personal per als tractaments descrits en aquesta Política de Privacitat.

• L'execució del contracte: quan accepteu expressament les Condicions generals de contractació, es converteixen en part del contracte de compra del producte subscrit amb nosaltres. Per tal de poder complir les obligacions recollides en aquestes Condicions generals de contractació, hem de recopilar i tractar les vostres dades personals. Per això, la vostra negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que siguin necessàries per tramitar les Condicions generals de contractació implicarà que no podreu comprar productes a LEKUE.

• Obligació legal: LEKUE actua com a responsable de les vostres dades i, per tant, ha de complir una sèrie d'obligacions imposades per la normativa comptable, fiscal, de protecció de dades, de consum, etc. Per tant, LEKUE mantindrà la confirmació d'aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió, en compliment de l'obligació legal derivada del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

• El vostre consentiment: si LEKUE vol fer algun tractament de les vostres dades i la justificació legal d'aquest tractament no es pot basar en la base legal explicada anteriorment, com ara posant-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d'atenció al client, sol·licitarem prèviament el vostre consentiment per a aquest tractament. En qualsevol cas, us informem que, en aquests casos, sempre podreu retirar el seu consentiment en qualsevol moment.


Durant quant de temps conservem les vostres dades?

En aquesta columna s'informa de manera orientativa sobre el temps durant el qual es conservaran les vostres dades. El temps de conservació dependrà, en qualsevol cas, del tractament que es faci de la vostra informació personal. Heu de tenir en compte que hi ha normativa comptable, fiscal, de consum, de protecció de dades i reguladora dels contractes que ens pot obligar a conservar certes dades dels clients i usuaris durant un temps determinat.


Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Aquesta columna descriu els drets que podeu exercir sobre les vostres dades personals segons el tractament que se'n faci. Heu de tenir en compte que, segons la base legal que legitimi el tractament de les vostres dades, els vostres drets es poden limitats.

Seguidament trobareu descrits més detalladament els diferents tractaments que LEKUE fa de les vostres dades personals:


1. Gestió de la compra en línia d'un producte


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu i com els podeu exercir?

• Tramitar correctament la compra del producte.

• Gestionar el pagament efectiu del producte adquirit.

• Tramitar l'enviament del producte adquirit.

• Gestionar qualsevol incidència relativa al producte comprat i les devolucions.

• Remetre enquestes de satisfacció i valoracions de productes.

Execució del contracte de compra subscrit per LEKUE i el client. 

LEKUE tractarà les vostres dades personals mentre estigui vigent el contracte de compra subscrit per LEKUE i el client.

 

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que es puguin derivar com a conseqüència del contracte de compra subscrit per LEKUE i el client o en relació amb aquest.

 

Un cop hagi transcorregut el termini màxim de conservació de les dades, LEKUE anonimitzarà o eliminarà les dades personals del client.

Podreu exercir els drets descrits en l'apartat 5 d'aquesta política de privacitat segons el que estipula aquest apartat.

2. Gestió del compte d'usuari del lloc web

Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu i com els podeu exercir?

• Tramitar correctament la creació del compte d'usuari al web.

• Proporcionar suport a l'usuari en els processos d'oblit i recuperació de contrasenya.

• Habilitar un apartat on l'usuari pot configurar les seves dades personals i els tractaments permesos sobre les seves dades.

• Remetre enquestes de satisfacció i valoracions de productes.

• Incloure una llista amb l'historial de comandes fetes i en curs i una llista de desitjos (productes marcats com a interessants per l'usuari).

Consentiment de l'usuari.

LEKUE tractarà les vostres dades personals mentre no en sol·liciteu la supressió o mentre el compte d'usuari estigui actiu.

 

Es considerarà que el compte està inactiu quan l'usuari no hi hagi accedit durant un període de dos anys. Un cop superat el període d'inactivitat, LEKUE anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'usuari.

Podreu exercir els drets descrits en l'apartat 5 d'aquesta política de privacitat segons el que estipula aquest apartat.
3. Contacte i servei d'atenció al client


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu i com els podeu exercir?

• Proporcionar un servei d'atenció al client per resoldre dubtes i respondre consultes i sol·licituds d'informació.

• Enregistrament de la interacció mantinguda amb LEKUE a través dels canals del servei d'atenció al client.

Consentiment de l'usuari.

LEKUE tractarà les dades personals de l'interessat mentre sigui necessari per gestionar eficaçment la petició de l'usuari o fins que exerceixi el seu dret de supressió o oposició.

 

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que se'n puguin derivar.

 

Un cop hagi transcorregut el termini màxim de conservació de les dades personals, LEKUE les anonimitzarà o eliminarà.

Podreu exercir els drets descrits en l'apartat 5 d'aquesta Política de privacitat segons el que estipula aquest apartat.
4. Gestió dels serveis disponibles al lloc web


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu?

• Tramitar la subscripció al nostre blog de notícies

• Gestionar la baixa al blog de notícies quan ho sol·liciti l'usuari

• Gestionar la baixada del nostre llibre electrònic gratuït.

Consentiment de l'usuari.

LEKUE tractarà les vostres dades personals fins que exerciu el vostre dret d'oposició o supressió o retireu el vostre consentiment.

 

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que se'n puguin derivar.

 

Un cop hagi transcorregut el termini màxim de conservació de les dades, LEKUE anonimitzarà o eliminarà les dades personals del client.

 

Podreu exercir els drets descrits en l'apartat 5 d'aquesta Política de privacitat segons el que estipula aquest apartat.
5. Accions de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions comercials per vies electròniques


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu?

• Recuperació de carret de compra abandonat (cookies de remàrqueting, correus electrònics).

• Publicitat en línia i en xarxes socials de productes propis (cookies de remàrqueting).

• Enviament de comunicacions comercials no personalitzades amb finalitats publicitàries i promocionals.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment dels usuaris en el cas de les cookies i per a l'enviament de comunicacions comercials ho és el consentiment de l'usuari. Si hi ha una relació jurídica prèvia, ho és l'interès legítim de LEKUE de mantenir una comunicació directa regular amb els seus clients amb finalitats de màrqueting.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que exerciu el vostre dret d'oposició o supressió o retireu el vostre consentiment.

 

Un cop hagi transcorregut el termini màxim de conservació de les dades, LEKUE anonimitzarà o eliminarà les dades de l'usuari.

Teniu dret a oposar-vos a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment. Podreu fer-ho a través de les vies següents:

 

- Revocant el vostre consentiment en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic sol·licitant-ho a protec.dades.personals@lekue.com    

 

- Seguint les instruccions que trobareu al peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques que rebeu.

 

També podreu exercir els altres drets descrits en el punt 5 d'aquesta política de privacitat segons el que s'hi estipula.

6. Anàlisi, segmentació i perfilatge de clients i usuaris


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu?

• Analitzar i segmentar les característiques, dades, historial de compra, patrons d'ús o aprofitament del lloc web per part dels clients per obtenir perfils comuns de clients i usuaris.

• Enriquir els perfils de clients i usuaris amb dades obtingudes d'aquests a partir d'altres fonts o canals de comunicació amb LEKUE (participació en promocions, reclamacions, valoracions de producte, interrelació en xarxes socials, etc.).

• Oferir productes i dissenyar promocions i comunicacions comercials i publicitàries per al seu enviament per vies electròniques (butlletí d'informació, SMS, etc.) segons els gustos i les preferències dels clients i usuaris partint dels resultats de les accions d'anàlisi, segmentació i perfilatge de clients i usuaris.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'interès legítim de LEKUE de conèixer bé els seus clients i usuaris, les seves necessitats i els seus gustos i interessos per millorar la qualitat i l'oferta dels seus productes.

LEKUE tractarà les vostres dades personals mentre mantingueu el seu compte d'usuari al lloc web i/o estigui en vigor el contracte de compra del qual sigueu part, llevat que exerciu el vostre dret d'oposició o supressió. 

 

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que es puguin derivar com a conseqüència del contracte de compra subscrit amb LEKUE o en relació amb aquest, o quan us doneu de baixa del compte d'usuari al lloc web.

 

Un cop hagi transcorregut el termini màxim de conservació de les dades, LEKUE anonimitzarà o eliminarà les dades personals del client.

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats de segmentació, anàlisi i perfilatge comunicant-nos-ho mitjançant un correu electrònic sol·licitant-ho enviat a protec.dades.personals@lekue.com

 

També podreu exercir els drets descrits en el punt 5 d'aquesta política de privacitat segons el que estipula l'apartat esmentat.
6.1 Què és la segmentació i el perfilatge?

Per tal de dissenyar, oferir i recomanar productes i remetre als nostres clients i usuaris promocions i comunicacions comercials i publicitàries el més personalitzades possible segons els seus interessos, gustos, característiques, el seu historial de compra o l'aprofitament del nostre lloc web, fem servir tècniques de segmentació, analítica i perfilatge.

La segmentació i el perfilatge són tècniques i processos automatitzats que tenen la finalitat de millorar la qualitat de les dades dels clients i usuaris de què disposem. L'aplicació de tècniques de perfilatge a les dades dels clients i usuaris ens permet descobrir i definir requisits i regles de qualitat sobre aquestes dades i les tècniques de segmentació ens permeten segmentar els clients i usuaris segons els diferents requisits i regles obtinguts amb les tècniques de perfilatge. Així, doncs, podem arribar a obtenir uns perfils comuns de clients i usuaris als quals podem dissenyar, oferir i recomanar promocions, productes i informació sobre alimentació saludable, receptes fàcils, estil de vida, etc., de forma molt més personalitzada i adequada segons les seves característiques, interessos, necessitats i preferències.


6.2 Quina informació recollim per dur a terme el perfilatge?

Per dur a terme el perfilatge, necessitem captar i tractar la informació que s'indica al punt 3 d'aquesta Política de privacitat, que inclou, entre d'altres, les vostres dades bàsiques (domicili, edat, nom i adreça complets), les vostres característiques, preferències, gustos i temes d'interès, els detalls de les comandes/compres de productes que feu, informació sobre el vostre historial de compra, el vostre patró d'ús del lloc web, etc.


6.3 Com afecta el perfilatge l'enviament de comunicacions comercials i promocions per via electrònica?

Els perfils obtinguts es fan servir per oferir als nostres clients i usuaris promocions, productes i comunicacions comercials personalitzades, d'acord amb els seus gustos, preferències i interessos i el seu historial de compra. Així, evitem enviar-vos promocions o comunicacions comercials i oferir-vos productes que no siguin del vostre interès. El perfilatge del conjunt de les vostres dades personals ens permet conèixer millor els nostres clients i usuaris i donar-los un servei de més qualitat.

Com a resultat, mitjançant la segmentació i el perfilatge podem agrupar els clients i usuaris segons si coincideixen o es diferencien en diferents regles, com ara els productes que els interessen, les promocions a què més s'acullen, els seus hàbits de compra o la seva resposta a les comunicacions comercials enviades per LEKUE. És a dir, aplicant tècniques i eines de segmentació i perfilatge a les dades dels clients i usuaris, LEKUE pot obtenir diferents perfils de clients i usuaris per tal d'agrupar-los i oferir-los de forma diferenciada productes, promocions, experiències de compra i comunicacions comercials molt més adequades a les seves característiques particulars.7. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat

Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu?

• Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d'aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o l'oposició al seu tractament.

Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, ens obliga a respectar els vostres drets i a mantenir proves del compliment per part nostra de la vostra petició d'exercici del dret de cancel·lació.

Conservarem les vostres dades personals durant el termini legalment previst per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb la resposta efectiva o deficient per part nostra al dret de supressió o oposició que hàgiu exercit.

 

Un cop hagi transcorregut el termini màxim de conservació de les dades, LEKUE anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'usuari.

Els drets descrits en l'apartat 5 d'aquesta Política de privacitat queden limitats perquè aquest és un tractament fonamentat en una obligació legal.
8. Anàlisi d'ús, funcionament i millora del lloc web


Per a quines finalitats tractem les vostres dades?

Sobre quina base legal tractem les vostres dades?

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

 

Quins drets teniu?

• Reconèixer l'usuari quan torna al web corporatiu.

• Facilitar el fet de compartir continguts del web corporatiu a través de xarxes socials i vies de comunicació.

• Mantenir la seguretat i protegir el web corporatiu d'usos malintencionats.

• Adequar el web al tipus de dispositiu emprat.

• Adequar el web als criteris de personalització escollits per l'usuari i recordar-los.

• Estudiar possibles millores del web per optimitzar l'experiència d'usabilitat i implementar-les.

• Mostrar el contingut del web correcte i sol·licitat per l'usuari en cada moment.

Consentiment de l'usuari

Conservarem les vostres dades personals durant el termini que necessiti cada tipus de cookie o fins que retireu el vostre consentiment o exerciu el vostre dret d'oposició.

Podreu exercir els drets descrits en el punt 5 d'aquesta Política de privacitat segons el que estipula l'apartat esmentat.

 

També podeu parametritzar l'ús de cookies a través del navegador d'Internet que feu servir per navegar pel lloc web.
7. A QUI COMUNIQUEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

LEKUE només revelarà la informació personal que ens proporcioneu a través de les vies descrites en l'apartat quart quan sigui estrictament necessari per a la prestació del servei de compra en línia.

Igualment, és possible que puguem comunicar les vostres dades personals a altres tercers, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:
• Assessors legals
• Tribunals
• Administració Tributària
• Organismes de govern i Administració Pública
• Forces i cossos de seguretat de l’estat
• Encarregats del tractament que, per tal de prestar els serveis necessaris, hagin d'accedir a certa informació i/o dades personals. Les dades es podran cedir a proveïdors amb accés a dades amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'encarregats de tractament. LEKUE subscriu els contractes corresponents d'encàrrec de tractament que recullen les garanties degudes pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la seva cancel·lació, destrucció o devolució.


8. ESTAN SEGURES LES VOSTRES DADES?

Per tal d'assegurar un processament just i transparent de la vostra informació personal, adoptarem els procediments adequats, que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, i tractarem les vostres dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporcioneu s'emmagatzema en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació d'informació a través d'internet no és completament segura. Així, doncs, un cop hàgim rebut tota la vostra informació, farem servir procediments estrictes de seguretat per intentar evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixin d'estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal a les quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, d'acord amb la legislació de protecció de dades aplicable.


9. CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits per l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades en cada moment. LEKUE, per tant, es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per poder-la adaptar a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Última versió: 31 de maig del 2019.


10. CONTACTE

Si teniu algun dubte sobre els tractaments que fem de les vostres dades personals, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica: protec.dades.personals@lekue.com

Pujar